Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

Sr-19449/07 , Stran 5230
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2007/00420 z dne 26. 6. 2007 pod št. vložka 1/03044/00 na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5575761 Firma: LEDER BOUTIQUE usnjena in krznena konfekcija d.o.o. Skrajšana firma: LEDER BOUTIQUE d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: TIŠINSKA ULICA 5, 9000 MURSKA SOBOTA Osnovni kapital: 2.364.000 SIT Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor BEDEKOVIČ FREDI, BENEDIKT V SLOV. GORICAH 19 B, 2234 BENEDIKT, razrešitev: 26. 6. 2007, zastopa posamično. Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, ki je postal pravnomočen dne 24. 4. 2007.

AAA Zlata odličnost