Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

Sr-19418/07 , Stran 5229
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s sklepom Srg št. 2007/01852 z dne 26. 6. 2007 pod št. vložka 1/07770/00 na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5732727 Firma: B.I.K. inženiring, nepremičnine, gradbena operativa d.o.o. Skrajšana firma: B.I.K. d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Krekova 18, 2000 MARIBOR Osnovni kapital: 1.500.000 SIT Ustanovitelji: KOS IVAN, Borštnikova ulica 9, 2000 ARIBOR, osnovni vložek: 600.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 21. 6. 2007; FINEA d.o.o., Vita Kraigherja 10, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 600.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 21. 6. 2007; BOREC MIKLAVŽ, Koroška cesta 118, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 300.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 21. 6. 2007. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor BOREC MIKLAVŽ, Koroška cesta 118, 2000 MARIBOR, razrešitev: 21. 6. 2007, zastopa brez omejitev. Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

AAA Zlata odličnost