Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

Sr-19380/07 , Stran 5229
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/06328 z dne 26. 6. 2007 pod št. vložka 1/35802/00 na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 1689673 Firma: DKT storitve, trgovina in proizvodnja d.o.o. Skrajšana firma: DKT d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Cesta dolomitskega odreda 159, 1000 LJUBLJANA Osnovni kapital: 2.100.000 SIT Ustanovitelji: VINDIŠ POLONCA, Mucherjeva ulica 6, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor VINDIŠ POLONCA, Mucherjeva ulica 6, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0. Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, ki je postal pravnomočen dne 19. 6. 2007.

AAA Zlata odličnost