Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

Sr-19377/07 , Stran 5229
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/06331 z dne 26. 6. 2007 pod št. vložka 1/32536/00 na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 1468065 Firma: DARING – INŽENIRING gradbeno podjetje, d.o.o. Ljubljana Skrajšana firma: DARING – INŽENIRING, d.o.o. Ljubljana Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJANA Osnovni kapital: 2.100.000 SIT Ustanovitelji: MATOSKI VLADIMIR, Kuzmana Josifovski Pitu 22, STRUGA, osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor MATOSKI VLADIMIR, Kuzmana Josifovski Pitu 22, STRUGA, razrešitev: 0. 0. 0. Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, ki je postal pravnomočen dne 4. 6. 2007.

AAA Zlata odličnost