Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

Sr-19376/07 , Stran 5228
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/06332 z dne 26. 6. 2007 pod št. vložka 1/04728/00 na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5171024 Firma: FO INTEGRAL trgovina in storitve d.o.o. Skrajšana firma: FO INTEGRAL d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Celovška c. 166, 1000 LJUBLJANA Osnovni kapital: 56.846.042,52 SIT Ustanovitelji: INTEGRAL BREBUS AVTOBUSNI PROMET, DELAVNICE IN turizem p.o., Cesta svobode 11, 8250 BREŽICE, osnovni vložek: 379.905,12 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; GOSTINSTVO BELA KRAJINA ČRNOMELJ P.O., Kolodvorska 62, 8340 ČRNOMELJ, osnovni vložek: 633.175,20 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O. Ljubljana, Celovška 166, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 17.620.361,28 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; VIATOR PODJETJE ZA MEDNARODNI IN TUZEMSKI transport p.o., Dolenjska cesta 244, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 19.972.154,88 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; INTEGRAL PROMET IN DELAVNICE D.O.O. LENDAVA, Industrijska 1, 9220 LENDAVA, osnovni vložek: 560.812,32 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; CEPROM, PODJETJE ZA TOVORNI PROMET P.O. LJUBLJANA, Savska 2, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 994.989,60 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; GOLFTURIST, TURIZEM IN RENT AGENCIJA P.O. Ljubljana, Trdinova 3, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 886.445,28 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; VALKARTON LOGATEC D.O.O. LOGATEC, Tržaška 1, 1370 LOGATEC, osnovni vložek: 1.356.804 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; PREVOZNIŠTVO DONAT ROGAŠKA SLATINA D.O.O., Kidričeva 30, 3250 ROGAŠKA SLATINA, osnovni vložek: 379.905,12 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; AVTOSERVIS SLOVENJ GRADEC P.O., Kidričeva 4, 2380 SLOVENJ GRADEC, osnovni vložek: 253.270,08 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; GOSTINSKO PODJETJE FIGOVEC P.O. LJUBLJANA, Koblarjeva 34, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 542.721,60 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; INTEGRAL STOJNA AVTOBUSNI PROMET KOČEVJE, D.O.O., Kočevje, Trg zbora odposlancev 38, 1330 KOČEVJE, osnovni vložek: 2.243.249,28 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; INTEGRAL, AVTOBUSNI POTNIŠKI PROMET PRIMORSKA p.o. Idrija, Vodnikova 2, 5280 IDRIJA, osnovni vložek: 832.173,12 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; INTEGRAL AVTOBUSNI PROMET, DELAVNICE IN TURIZEM Jesenice p.o. Jesenice, Maršala Tita 67, 4271 JESENICE, osnovni vložek: 3.889.504,80 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; SAP SERVO MEHANIČNI OBRATI D.O.O., Središka 4, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 651.265,92 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; INTEGRAL NOTRANJSKA AVTOBUSNI PROMET P.O. Cerknica, Čabranska 8, 1380 CERKNICA, osnovni vložek: 669.356,64 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; SAP LJUBLJANA, TURBUS AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM d.o.o., Ljubljana, Središka 4, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 1.212.078,24 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; INTEGRAL, AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM ZAGORJE d.o.o. Zagorje, Cesta zmage 4, 1410 ZAGORJE, osnovni vložek: 235.179,36 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; INTEGRAL, PROMET, TURIZEM IN DELAVNICE Črnomelj d.o.o., Belokranjska 22, 8340 ČRNOMELJ, osnovni vložek: 669.356,64 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; INTEGRAL, AVTOBUSNI PROMET TRŽIČ D.O.O., TRŽIČ, Predilniška 1, 4290 TRŽIČ, osnovni vložek: 217.088,64 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; INTEGRAL KUM, AVTOBUSNI PROMET, DELAVNICE IN turizem, d.o.o., Trbovlje, Kršičev hrib 1, 1420 TRBOVLJE, osnovni vložek: 524.630,88 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; PARK DRUŽBA ZA PREVOZ, AVTOŠOLO IN RENT-A-CAR d.o.o. Ljubljana, Vilharjeva 24, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 868.354,56 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; GTM GOSTINSTVO IN TURIZEM D.O.O. METLIKA, CBE 28, 8330 METLIKA, osnovni vložek: 416.086,56 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE ZA DOMAČO IN umetno obrt DOM notranja in zunanja trgovina d.o.o. Ljubljana, Mestni trg 24, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 279.070,80 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; AS DOMŽALE P.O. DOMŽALE, Ljubljanska c. 1, 1230 DOMŽALE, osnovni vložek: 558.102,60 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor MARKOVIČ ŠTEFAN, Dragarjeva ul. 10, 1234 MENGEŠ, razrešitev: 0. 0. 0. Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, ki je postal pravnomočen dne 4. 6. 2007.

AAA Zlata odličnost