Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

Sr-19375/07 , Stran 5228
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/06334 z dne 26. 6. 2007 pod št. vložka 1/16296/00 na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5590671 Firma: ROMIGO prodajno – proizvodno podjetje d.o.o. Ljubljana Skrajšana firma: ROMIGO d.o.o., Ljubljana Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Rozmanova 13, 1000 LJUBLJANA Osnovni kapital: 1.706.000 SIT Ustanovitelji: PLEŠKO ALBINA, Gerbičeva 20, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 853.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; PLEŠKO BORIS, Gerbičeva 20, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 853.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor PLEŠKO ALBINA, Gerbičeva 20, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev; prokurist PLEŠKO BORIS, Gerbičeva 20, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev. Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, ki je postal pravnomočen dne 19. 6. 2007.

AAA Zlata odličnost