Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

Sr-19373/07 , Stran 5228
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/06336 z dne 26. 6. 2007 pod št. vložka 1/40655/00 na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 2020963 Firma: AMRIS CERAR Grafika, promocija in trgovina k.d., Ljubljana Skrajšana firma: AMRIS CERAR k.d. Pravnoorg. oblika: komanditna družba Sedež: Stegne 21, 1000 LJUBLJANA Ustanovitelji: CERAR ROMAN, Valvazorjeva ulica 4, Vir, 1230 DOMŽALE, odg. s svojim premož., izstop: 0. 0. 0; KORŠIČ MILAN, Goliev trg 10, 8210 TREBNJE, odg. do viš. nevp. vlo., izstop: 0. 0. 0. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor CERAR ROMAN, Valvazorjeva ulica 4, Vir, 1230 DOMŽALE, razrešitev: 0. 0. 0. Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, ki je postal pravnomočen dne 19. 6. 2007.

AAA Zlata odličnost