Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

Sr-19150/07 , Stran 5227
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2007/01534 z dne 22. 6. 2007 pod št. vložka 1/02002/00 na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5401950 Firma: I T D podjetje za ekonomsko komercialne storitve, d.o.o. Skrajšana firma: I T D, d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Sončni grič 7, 3320 VELENJE Osnovni kapital: 1.937.040 SIT Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor GLUŠIČ ANDREJ, Stanetova 25, 3320 VELENJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev. Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, ki je postal pravnomočen dne 18. 6. 2007.

AAA Zlata odličnost