Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

Sr-19382/07 , Stran 5227
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/06326 z dne 26. 6. 2007 pod št. vložka 1/09734/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5435854 Firma: AVTODEL trgovsko podjetje, d.o.o., VIŠNJA GORA Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Antona Tomšiča 27, 1294 VIŠNJA GORA Osnovni kapital: 2.100.000 SIT Ustanovitelji: KAMIN VERA, Ulica Antona Tomšiča 27, 1294 VIŠNJA GORA, osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 11. 1990. Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnika gospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

AAA Zlata odličnost