Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

Sr-19645/07 , Stran 5227
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2007/01443 z dne 28. 6. 2007 pod št. vložka 1/02448/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5608449 Firma: ANTONIO, d.o.o., Škofja Loka, trgovina in gostinstvo Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: POLJANSKA CESTA 16, 4220 ŠKOFJA LOKA Osnovni kapital: 1.508.000 SIT Ustanovitelji: ŠINKOVEC ANTON, POLJANSKA 16, 4220 ŠKOFJA LOKA, osnovni vložek: 1.508.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 5. 1993. Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnika gospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

AAA Zlata odličnost