Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

SV 276/07 Ob-9285/07 , Stran 2278
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opr. št. SV 276/07 z dne 29. 3. 2007, je bilo stanovanje v skupni izmeri 49,85 m2, ki se sestoji iz hodnika, kopalnice, WC, kuhinje, jedilnice, spalnice, otroške sobe in kleti, ki se nahaja v stavbi z identifikacijsko oznako 397, stoječi na parceli številka 1760 katastrska občina Grad, na naslovu Grad 172a, ki ga je zastavni dolžnik pridobil po kupoprodajni pogodbi, sklenjeni dne 20. 4. 2005, s prodajalko Občino Grad, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična številka 2211254, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 30.000 EUR, s pripadki.