Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

SV 219/07 Ob-9284/07 , Stran 2277
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 219/07 z dne 29. 3. 2007, je bilo stanovanje št. 34, ki se nahaja v 8. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 3, stoječe na parc. št. 301 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 65,83 m2, last zastavitelja Anteja Topića, na podlagi pogodbe št. ISP 349/92-O o prodaji stanovanja z dne 4. 12. 1992, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 36.200 EUR s pripadki.