Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

SV 233/07 Ob-9281/07 , Stran 2277
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 233/07 z dne 28. 3. 2007, je bilo stanovanje št. 2, ki se nahaja v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Ulica Franca Benedičiča 10, stoječe na parc. št. 1370/1 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 75,55 m2, last zastaviteljev Mladena Todorovića in Slađane Todorović, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 2. 2007, zastavljeno v korist upnice Posojilnica - Bank Borovlje-Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 55.000 EUR, s pripadki.