Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

SV 311/07 Ob-9280/07 , Stran 2277
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 311/07, DK 25/07 z dne 28. 3. 2007, je bilo stanovanje št. 63 v skupni izmeri 62,16 m2, v 8 etaži 6. nadstropju, s pripadajočo shrambo v kleti, z identifikacijsko številko št. 1959-04991-63, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Ljubljanska cesta 88, 1230 Domžale, ki stoji na parc. št. 3873/1, 3873/3, 3875/1 in 3885/2, vse k.o. Domžale, s pripadajočim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah navedene večstanovanjske stavbe ter last zastaviteljev Ervina Kontreca in Lilijane Štraus Kontrec, vsakega do 1, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546 za zavarovanje terjatve v višini 83.500 EUR, s pp.