Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

SV 199/2007 Ob-9164/07 , Stran 2277
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 199/2007 z dne 27. 3. 2007, je bilo trisobno stanovanje v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe z ident. oznako 472 k.o. Tržič, na naslovu Trg svobode 31 A, Tržič, v skupni izmeri 78,30 m2, last zastaviteljice Zdenke Vogrinc, Trg svobode 31 A, Tržič, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 11. 1993 in aneksa št. 1 z dne 24. 7. 2006, sklenjenih s prodajalko Občino Tržič, zastavljeno v korist zastavne upnice Abanke Vipa d.d., s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 55.372 EUR s pripadki, z obrestno mero v višini Euribor + 2,20 odstotnih točk letno ter z zapadlostjo glavnice dne 31. 3. 2037.