Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

SV 282/07 Ob-9163/07 , Stran 2277
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 282/07, DK 21/07 z dne 22. 3. 2007, je bilo stanovanje št. 33/VII tip C v VII. nadstropju in s shrambo v kleti, v skupni izmeri 63,95 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Ulica Matije Tomca 2, 1230 Domžale, ki leži na parc. št. 3894/3, parc. št. 3906/2 in parc. št. 3907/3, vse k.o. Domžale, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah navedene večstanovanjske stavbe in last zastaviteljev Medić Vesne in Emila do 1/1, zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 64.400 CHF s pp.