Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

SV 277/07 Ob-9162/07 , Stran 2276
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 277/07, DK 20/07 z dne 22. 3. 2007, je bilo trisobno stanovanje številka 2 v izmeri 72 m2, v visokem pritličju stanovanjskega bloka na naslovu Domžale, Ulica Matije Tomca 2, s pripadajočim deležem na skupnih delih stavbe, ki stoji na parc. št. 3906/2, 3907/3 in 3894/3, vse k.o Domžale, last zastaviteljice Jasmine Hušić do celote, zastavljeno v korist NLB Banke Domžale d.d., Ljubljanska 62, Domžale, MŠ 5101727, za zavarovanje terjatve v višini 21.000 EUR s pp.