Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

SV 437/07 Ob-9046/07 , Stran 2276
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 437/07 z dne 27. 3. 2007, je stanovanje – garsonjera št. 8, v skupni izmeri 43,69 m2, v mansardi večstanovanjskega objekta na naslovu Tavčarjeva ulica 22, Kranj, ki stoji na parc. št. 11 k.o. Kranj, z ident. št. stavbe 2100-740, last Mateje Kralj, Pod gradom 39, Dravograd, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 3. 2007, sklenjene s prodajalcem Pintar FRS d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve višini CHF 90.445 v evro protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji Evropske centralne banke, z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega 12 mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,85% letno ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 31. 3. 2037.