Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

SV 516/2007 Ob-9043/07 , Stran 2276
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 516/2007 z dne 22. 3. 2007, je stanovanje št. 6/II v izmeri 74,94 m2, ki se nahaja v hiši v Mariboru, Smetanova 42, ki stoji na parc. št. 1522, vl. št. 1319 k.o. Koroška vrata, last družbe Hypo leasing d.o.o., s sedežem Ljubljana, Dunajska c. 117, matična št. 5834163, na temelju prodajne pogodbe št. 041/2004 z dne 30. 7. 2004, zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 107.012,40 CHF s pp, plačljiva v EUR protivrednosti po referenčnem tečaju ECB na dan plačila.