Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Št. 306-34/2007-8 Ob-9161/07 , Stran 2272
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 22. 3. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 99/04; ZPOmK) odločil, da je priglašena koncentracija družb UPC Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana (v nadaljevanju: Telemach), in Ljubljanski kabel, telekomunikacijske storitve, d.d., Tivolska 50, Ljubljana (v nadaljevanju: Ljubljanski kabel), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval. Koncentracija je nastala s pridobitvijo večinskega deleža družbe Telemach v družbi Ljubljanski kabel, s čimer bo družba Telemach pridobila možnost izvajanja nadzora nad družbo Ljubljanski kabel. Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih Uradu dostopnih podatkov, ter ob upoštevanju stanja konkurence na trgu (a) dostopa do kabelsko komunikacijskega omrežja, (b) trgu prenosa radijskih in televizijskim signalov preko kabelskega omrežja in (c) trgu storitev dostopa do interneta preko kabelskega omrežja na območju RS, je Urad ugotovil, da v primeru obravnavane koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.