Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Ob-8871/07 , Stran 2262
Svet Osnovne šole Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana razpisuje delovno mesto ravnatelja/ice. Kandidat mora za imenovanja funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje osnovne šole. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let. Predvideni začetek mandata bo dne 1. 9. 2007 oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, s kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja in dela šole za mandatno obdobje pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne šole livada, Ulica Dušana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«. Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.