Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Su 2105/2007 Ob-8847/07 , Stran 2259
Okrožno sodišče v Kopru, Urad predsednika, Ferrarska 9, 6000 Koper, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: svetovalec v pravosodju/svetovalka v pravosodju (referent v službi za BPP) eno prosto delovno mesto za nedoločen čas. Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40 ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju treh mesecev. Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska ulica 9, 6000 Koper. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu svetovalec v pravosodju III, svetovalec v pravosodju II in svetovalec v pravosodju I. Pogoji za zasedbo delovnega mesta so: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj. Drugi posebni pogoji in funkcionalna znanja: – opravljen državni izpit iz javne uprave oziroma strokovni upravni izpit (v kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja, 89. člen ZJU) in izpit iz Sodnega reda, – aktivno znanje uradnega jezika, – pasivno znanje italijanskega jezika, – poznavanje dela z računalnikom. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. K prijavi je potrebno priložiti naslednja dokazila: – pisno izjavo o pridobljeni izobrazbi, – pisno izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in izpitu iz Sodnega reda, – pisno izjavo o doseženi delovni dobi, – pisno izjavo o državljanstvu RS, – pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – pisno izjavo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. Rok za prijavo je 8 dni po objavi. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: Okrožno sodišče v Kopru, Urad predsednika (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper. Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega sodišča v Kopru, tel. 05/668-33-56.