Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Št. 42/2007 Ob-8667/07 , Stran 2254
Svet zavoda Osnovne šole Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto ravnatelja/-ice. Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje po 53. členu ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07, z dne 23. 2. 2007 – uradno prečiščeno besedilo). Poleg zakonsko določenih pogojev, mora imeti kandidat/-ka pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za vodenje zavoda. Vlogi priložite: – potrdila in dokazila o izobrazbi in izpolnjevanju ostalih pogojev, določenih s tem razpisom, – kratek opis dosedanjih delovnih izkušenj, – program vodenja zavoda, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi dejanja zoper spolno nedotakljivost. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite do vključno 10. aprila 2007 na naslov: Svet OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova 8, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za razpis ravnatelja«. Vsi prijavljeni kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju izbranega kandidata v zakonitem roku oziroma najkasneje 4 mesece od objave razpisa. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan za obdobje 5 let. Predviden začetek dela je 1. september 2007.