Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Ob-8666/07 , Stran 2254
Svet JZ Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4, 3270 Laško, v skladu s 17. členom Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01), določili Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnice Laško (Ur. l. RS, št. 114/03) in Statuta Knjižnice Laško razpisuje delovno mesto: direktorja JZ Knjižnica Laško. Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje, in sicer, da imajo: – univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, – opravljen bibliotekarski strokovni izpit, – najmanj pet let delovnih izkušenj, – organizacijske in strokovne sposobnosti, ki jamčijo uresničevanje smotrov in ciljev zavoda, kar dokazujejo s svojim minulim delom. Mandat direktorja traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati poslati v roku najmanj 15 dni po objavi razpisa. Vloge naj bodo poslane s priporočeno pošto, in sicer na naslov: Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4, 3270 Laško, s pripisom: »Ne odpiraj – razpis!«. Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v roku 8 dni po sprejetju odločitve Sveta JZ. Odločitev o imenovanju direktorja pa je pravno veljavna po sprejetem soglasju oziroma mnenju ustanoviteljic.