Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Št. 12 Ob-8559/07 , Stran 2247
Svet Dijaškega doma Poljane, Potočnikova 3, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto ravnatelja/-ice. Za ravnatelja/-ico zavoda je lahko imenovan/a, kdor: – izpolnjuje pogoje po 53. členu ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo, 129/06 in 16/07) ali – izpolnjuje pogoje po 145. členu ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo, 129/06 in 16/07) ali – izpolnjuje pogoje po 43. členu ZOFVI (Ur. l. RS, št. 64/01), – ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev, – ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let. Predviden začetek dela je 1. 9. 2007 oziroma v skladu s sklepom o imenovanju. Kandidati morajo vlogi priložiti program vodenja zavoda. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence, pošljite v zaprti ovojnici z oznako »za razpis ravnatelja/ice« na naslov: Dijaški dom Poljane, Potočnikova 3, 1000 Ljubljana v 8 dneh po objavi tega razpisa. Vloga bo štela za pravnomočno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. O izboru bodo kandidati/-ke obveščeni/-e v zakonitem roku.