Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Ob-8553/07 , Stran 2245
Občina Dolenjske Toplice, objavlja v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) javni natečaj za delovno mesto: pripravnik – svetovalec za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave na področju javnih financ in priprave proračuna. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – državljanstvo Republike Slovenije; – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – aktivno znanje slovenskega jezika. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba: upravne, pravne, ekonomske ali druge ustrezne družboslovne smeri. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista, – fotokopijo diplome, – potrdilo ali pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo RS za pravosodje), – potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdilo izda pristojno okrajno sodišče). Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Upoštevale se bodo le popolne prijave, ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih občinske uprave Občine Dolenjske Toplice. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v ovojnici z označbo »javni natečaj« na naslov: Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, in sicer do 16. aprila 2007. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dne te objave. O izbiri bo izdana odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Po dokončnosti odločbe o izbiri, bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določena čas – 10 mesecev s polnim delovnim časom. Informacije o izvedbi javnega natečaja na tel. 07/384-51-84.