Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Ob-8581/07 , Stran 2233
1. Občina Vipava bo v letu 2007 sofinancirala naslednje kulturne programe in dejavnosti: – program redne dejavnosti izvajalcev, – strokovne sodelavce in strokovno izpopolnjevanje, – udeležbo na tekmovanjih in prireditvah, – druge enkratne akcije, – nakup in vzdrževanje opreme in prostorov, – varstvo kulturne in naravne dediščine. 2. Iz proračunskih sredstev Občine Vipava za leto 2007 je za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti predvideno 50.659,30 EUR oziroma 12,140.000 SIT. 3. Na razpis se lahko prijavijo društva s sedežem na območju Občine Vipava, ki so registrirana za izvajanje kulturnih programov oziroma dejavnosti. 4. Rok za prijavo na razpis je 20 dni od objave v Uradnem listu RS. Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije, plan dela za leto 2007 in poročilo o delu za leto 2006. Prijavo je potrebno poslati v kuverti z oznako »Kulturni programi in dejavnosti v letu 2007«, na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. 5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava, vsak delovni dan med 8. in 12. uro. 6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na javni razpis.