Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

4134. Popravek Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto, stran 11044.

V Odloku o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 70-3872 dne 3. 8. 2007 je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06) dajem
P O P R A V E K
Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto
V Odloku o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 70-3872 dne 3. 8. 2007 se opravijo naslednji popravki:
V 1. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
(3) Zavod lahko sodeluje z drugimi pravnimi subjekti s področja turizma, lokalnimi skupnostmi in civilno društvenimi dejavnostmi.
V 4. členu se opravita redakcijska popravka tako, da se:
– v peti alineji črta črka »v«,
– v tretjem odstavku pred besedno zvezo »slovenskega turizma« doda beseda »strategija«.
V 8. členu se v drugem odstavku na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
»Ustanovitelj in zavod s pogodbo določita tudi druge medsebojne pravice in obveznosti.«.
Št. 007-22/2007
Novo mesto, dne 29. avgusta 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost