Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5967. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve in namenskih sredstev, stran 17133.

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 56/02, 127/06 in 14/07), 14. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) in 8. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2007 (Uradni list RS, št. 20/07 in 57/07) je Občinski svet Občine Vojnik na 10. redni seji dne 17. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o porabi sredstev proračunske rezerve in namenskih sredstev
1. člen
Ta odlok ureja namen in višino porabe sredstev iz proračunske rezerve v letu 2007.
2. člen
Iz proračunske rezerve se zagotovijo finančna sredstva za odpravo posledic neurja z dne 18. 9. 2007. Sredstva se zagotovijo na proračunski postavki »4100110 – sanacija po neurju« v višini 109.469 €.
Sredstva, zbrana na posebnem podračunu Občine Vojnik »Pomoč ob naravnih in drugih nesrečah«, ki je bil odprt z namenom zbiranja prostovoljnih prispevkov, se poleg sredstev rezerve prenesejo na proračunsko postavko »4100110 – sanacija po neurju« in porabijo za enak namen.
3. člen
O dejanski porabi sredstev za odpravo posledic po neurju bo občinskemu svetu podano poročilo.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-0049-2007/11 (1)
Vojnik, dne 17. oktobra 2007
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.