Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5959. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Podlehnik v letu 2008, stran 17103.

Na podlagi petega odstavka 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZOF 1) ter 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je župan občine dne 13. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Podlehnik v letu 2008
1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine Podlehnik za leto 2008, oziroma v obdobju januar–marec 2008, se financiranje funkcij Občine Podlehnik ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 2007.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2007.
3. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Podlehnik v letu 2008. Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2008.
4. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2008 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece, to je do 31. 3. 2008. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Št. 35/2007
Podlehnik, dne 13. decembra 2007
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.