Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5949. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2008, stran 17091.

Na podlagi 22. člena Zakona o financiranju občin ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 Odl. US: U-I-24/07-66), 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 popr., 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US, 29/95 ZPDF in 44/97), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1, (Uradni list RS, št. 100/05), 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hodoš (Uradni list RS, št. 6/04) in 6. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je Občinski svet Občine Hodoš na 9. redni seji dne 13. decembra 2007 sprejel
S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2008
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2008 znaša za zazidano stavbno zemljišče 0,00113 EUR, vrednost točke za izračun nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče 0,00021 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06).
Št. 606/07-LS
Hodoš, dne 13. decembra 2007
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l.r.