Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5943. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj, stran 17085.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2) in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Črnomelj na 9. redni seji dne 13. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj
1. člen
Cene programov vrtcev znašajo od 1. 1. 2008 dalje:
– Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
+----------------------+--------------------+------------------+
|           |I. starostno obdobje|II. starostno   |
|           |          |obdobje      |
+----------------------+--------------------+------------------+
|– cena        |405,53       |308,62      |
|programa vrtca    |          |         |
+----------------------+--------------------+------------------+
– Enota vrtca pri OŠ Dragatuš
+----------------------+--------------------+------------------+
|           |I. starostno obdobje|II. starostno   |
|           |          |obdobje      |
+----------------------+--------------------+------------------+
|– cena        |496,01       |357,40      |
|programa vrtca    |          |         |
+----------------------+--------------------+------------------+
– Enota vrtca pri OŠ Stari trg ob Kolpi
+--------------------------------+-----------------------------+
|                |Kombiniran oddelek      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|– cena programa vrtca      |394,22            |
+--------------------------------+-----------------------------+
– Enota vrtca pri OŠ Vinica
+-----------------------+-------------------+------------------+
|            |I. starostno    |II. starostno   |
|            |obdobje      |obdobje      |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|– cena         |467,51       |338,13      |
|programa vrtca     |          |         |
+-----------------------+-------------------+------------------+
2. člen
Cena programa vrtca za Enoto vrtca pri OŠ Dragatuš od 1. 3. 2008 dalje znaša:
+-----------------------+-------------------+------------------+
|            |I. starostno    |II. starostno   |
|            |obdobje      |obdobje      |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|– cena programa vrtca |460,77       |321,80      |
+-----------------------+-------------------+------------------+
Ceni programa vrtca iz prvega odstavka tega člena lahko stopita v veljavo zgolj ob izpolnjenem pogoju, da se v Vrtcu pri OŠ Dragatuš poleg dveh že obstoječih, s 1. 3. 2008, oblikuje in prične z delovanjem tudi tretji oddelek.
3. člen
Cene programov Vrtca Otona Župančiča Črnomelj od 1. 9. 2008 dalje znašajo:
+-----------------------+-------------------+------------------+
|            |I. starostno    |II. starostno   |
|            |obdobje      |obdobje      |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|– cena         |427,24       |323,42      |
|programa vrtca     |          |         |
+-----------------------+-------------------+------------------+
4. člen
Osnova za plačilo staršev, katerih otroci so vključeni v vrtce na območju Občine Črnomelj, je cena programa Vrtca Otona Župančiča Črnomelj.
5. člen
Kolikor je število otrok v oddelkih manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka, je lokalna skupnost ustanoviteljica dolžna vrtcu zagotoviti sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavljajo razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom.
6. člen
Dnevni strošek živil na otroka znaša 1,49 EUR. V primeru odsotnosti otroka vrtec odšteje od cene programa znesek za neporabljena živila, korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva plačnik, pri čemer se upošteva že prvi dan odsotnosti otroka iz vrtca. Dobljena razlika je podlaga za izračun plačila staršev in plačila razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev, ki ga krije občina zavezanka.
7. člen
Če v vrtcu nastane strošek, ki se po pravilniku šteje kot element, ki ne sodi v ceno vrtca, mora lokalna skupnost zagotoviti sredstva za pokritje le-tega.
8. člen
Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj, št. 602-2/2006 z dne 31. 3. 2006 (Uradni list RS, št. 38/06) preneha veljati z dnem 31. 12. 2007.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008.
Šifra: 602-120/2007
Črnomelj, dne 14. decembra 2007
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.