Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5942. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Črnomelj, stran 17084.

Na podlagi 3. točke 3. člena in 6. točke 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06) je Občinski svet Občine Črnomelj na 9. redni seji dne 13. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Črnomelj
1. člen
V Odloku o občinskih cestah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 60/01) se besedilo v prvem odstavku 58. člena »Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo v znesku 800 eurov«.
V drugem odstavku 58. člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo v znesku 250 eurov«.
2. člen
V prvem odstavku 59. člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 7.500 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo v znesku 200 eurov«.
3. člen
V prvem odstavku 60. člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo v znesku 800 eurov«.
V drugem odstavku 60. člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo v znesku 250 eurov«.
4. člen
V prvem odstavku 61. člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo v znesku 800 eurov«.
V drugem odstavku 61. člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo v znesku 250 eurov«.
5. člen
V celotnem odloku se besedilo »občinski inšpektor za ceste« zamenja z »občinski inšpektor in občinski redarji«.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-05-7/2001
Črnomelj, dne 14. decembra 2007
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.