Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5941. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Črnomelj, stran 17084.

Na podlagi 3. točke 3. člena in 6. točke 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06) je Občinski svet Občine Črnomelj na 9. redni seji dne 13. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Črnomelj
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 14/98) se besedilo 31. člena spremeni in tako na novo glasi: »Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo občinski redarji in občinski inšpektor«.
2. člen
V prvem odstavku 32. člena besedilo »Z denarno kaznijo od 60.000 do 360.000 SIT« nadomesti z besedilom »Z globo v znesku 800 eurov«.
V drugem odstavku 32. člena se besedilo »Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT« nadomesti z besedilom »Z globo v znesku 250 eurov«.
3. člen
V prvem odstavku 33. člena se besedilo: »Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT« nadomesti z besedilom »Z globo v znesku 200 eurov«.
V drugem odstavku 33. člena se besedilo »Z denarno kaznijo od 60.000 do 360.000 SIT« nadomesti z besedilom »Z globo v znesku 800 eurov«.
V tretjem odstavku 33. člena se besedilo »Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT« nadomesti z besedilom »Z globo v znesku 250 eurov«.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-9/97
Črnomelj, dne 14. decembra 2007
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.