Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5933. Cenik zemeljskega plina za tarifne skupine, stran 17076.

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. čl. Energetskega zakona objavlja:
C E N I K
zemeljskega plina za tarifne skupine
-------------------------------------------------------------
TARIFNA SKUPINA                  cena v €/m3
-------------------------------------------------------------
1. Odjem plina do 250 m3 letno             0,6089
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m3 letno        0,3887
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m3 letno       0,3848
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m3 letno      0,3770
-------------------------------------------------------------
Nove cene so oblikovane skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Celje, z dne 30. 1. 2001 in 29. 5. 2001, ter skladno z mehanizmom o oblikovanju cen zemeljskega plina za tarifne skupine. Nižje cene veljajo od 1. 12. 2007 dalje oziroma od prvega popisa števcev za naslednje obračunsko obdobje po tem datumu, na osnovi znižanja nabavne cene zemeljskega plina z dne 1. 12. 2007.
V ceno zemeljskega plina je vključena tudi omrežnina za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, določena z Aktom o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 140/06).
Skladno z uredbami o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 24/98, 65/98, 124/00, 91/02, 8/03, 58/03 in 67/03), se za vse tarifne porabnike zemeljskega plina od 1. 1. 2007 zaračuna še omenjena taksa v višini 0,0238 €/m³ zemeljskega plina.
Na vse navedene cene, vključno s takso, se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 17. decembra 2007
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
Direktor