Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5931. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2008, stran 17076.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 107.a člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03 in 46/06) ter 23. člena Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2007 (Uradni list RS, št. 57/07 z dne 29/6-2007 in št. 97 dne 24/10-2007) je župan Občine Beltinci sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2008
1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine Beltinci za leto 2008, oziroma najdlje do 31. 3. 2008, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2007.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v letu 2007.
Proračunski uporabniki v obdobju začasnega financiranja lahko koristijo sredstva za proračunske postavke po priloženi tabeli.
3. člen
Obveznosti, plačane v obdobju začasnega financiranja, se vključijo v proračun Občine Beltinci za leto 2008.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008.
Št. 402-04/07-1
Beltinci, dne 12. decembra 2007
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.