Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5926. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi, stran 17068.

Na podlagi četrtega odstavka 117. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi
1. člen
Drugi odstavek 2. člena Splošnega akta o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi (Uradni list RS, št. 117/04; v nadaljnjem besedilu: splošni akt), se črta.
2. člen
V 6. členu splošnega akta se besedilo »dokumenta CEPT, T/R 61-01« nadomesti z besedilom »dokumentov CEPT, T/R 61-01 in ECC/REC (05) 06«.
3. člen
V drugem odstavku 10. člena splošnega akta se besedilo »dokumentu CEPT, T/R 61-01« nadomesti z besedilom »dokumentih CEPT, T/R 61-01 in ECC/REC (05) 06«.
4. člen
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-3/2007-7
Ljubljana, dne 14. decembra 2007
EVA 2007-2111-0127
Tomaž Simonič l.r.
Direktor