Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5924. Popravni sklep, stran 17067.

Številka: Up-108/00-26
Datum: 13. 12. 2007
Na podlagi prvega odstavka 70. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) izdajam
P O P R A V N I S K L E P
V izreku odločbe št. Up-108/00 z dne 20. 2. 2003 se opravilna številka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. "I Cpg 860/99" popravi na "I Cp 860/99".
O b r a z l o ž i t e v
Pri navedbi opravilne številke sklepa Višjega sodišča v Ljubljani v izreku odločbe št. Up-108/00 z dne 20. 2. 2003 je prišlo do očitne pomote. Pomote v odločbah in sklepih, ki so bili sprejeti na seji, se popravijo s sklepom, ki ga izda predsednik (prvi odstavek 70. člena Poslovnika Ustavnega sodišča).
Jože Tratnik l.r.
Predsednik