Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5920. Soglasje k aktu o ustanovitvi USTANOVE DREVO ŽIVLJENJA, MEDNARODNA FUNDACIJA ZA POSTAVITEV SKULPTURE DREVO ŽIVLJENJA V SARAJEVU, stran 17060.

Ministrstvo za kulturo izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05) v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi USTANOVE DREVO ŽIVLJENJA, MEDNARODNA FUNDACIJA ZA POSTAVITEV SKULPTURE DREVO ŽIVLJENJA V SARAJEVU, Poljane 42, 3332 Rečica ob Savinji, naslednje
s o g l a s j e
Ministrstvo za kulturo izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi USTANOVE DREVO ŽIVLJENJA, MEDNARODNA FUNDACIJA ZA POSTAVITEV SKULPTURE DREVO ŽIVLJENJA V SARAJEVU, Poljane 42, 3332 Rečica ob Savinji, s katerim je ustanovitelj Andrej Ajdič, Poljane 42, 3332 Rečica ob Savinji, ustanovil ustanovo z imenom USTANOVA DREVO ŽIVLJENJA, MEDNARODNA FUNDACIJA ZA POSTAVITEV SKULPTURE DREVO ŽIVLJENJA V SARAJEVU, s sedežem Poljane 42, 3332 Rečica ob Savinji, o čemer je notarka Marina Ružič Tratnik, Šmartinska 111, 1000 Ljubljana, izdala notarski zapis, opr. št. SV 2071/2007 z dne 25. 10. 2007.
Namen ustanove je splošno koristen. Namen ustanove je zagotoviti materialna sredstva za postavitev skulpture »Drevo življenja« v Sarajevu.
Ustanovitveno premoženje predstavlja skulptura »Drevo življenja« v bronu v. 60 cm, š. 40 cm, gl. 40 cm v vrednosti 20.000 evrov.
Št. 0140-183/2007/2
Ljubljana, dne 26. novembra 2007
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo