Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5917. Pravilnik o vsebini, obliki in stroških izdaje posebnega dovoljenja za izstop iz države, stran 17024.

Na podlagi 78. in 102. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 – popr.) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o vsebini, obliki in stroških izdaje posebnega dovoljenja za izstop iz države
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vsebina, oblika in stroški izdaje posebnega dovoljenja za izstop iz države, ki ga vozniku, ki ne predloži ustrezne dovolilnice ali dovoljenja, izdajo nadzorni organi iz 117. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 – popr.).
2. člen
(1) Posebno dovoljenje iz prejšnjega člena tega pravilnika se izda na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika.
(2) Direkcija Republike Slovenije za ceste natisne ustrezno število obrazcev posebnega dovoljenja iz prejšnjega člena in jih pred koncem leta razdeli nadzornim organom iz prejšnjega člena za naslednje leto.
3. člen
V postopku izdaje dovoljenja iz 1. člena tega pravilnika se zaračunavajo stroški izdaje dovoljenja v višini 150 eurov.
4. člen
Za posebno dovoljenje iz 1. člena tega pravilnika se upravne takse ne plačujejo.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3715-3/2007/2-0082115
Ljubljana, dne 4. decembra 2007
EVA 2007-2411-0068
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet