Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5908. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije članu Programskega sveta RTV Slovenija – imenovanemu na podlagi sedme alinee šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, stran 17022.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 18. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. decembra 2007 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi prenehanja funkcije članu Programskega sveta RTV Slovenija – imenovanemu na podlagi sedme alinee šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
Ugotovi se, da je Gregorju Pivcu, zaradi odstopa, prenehal mandat na funkciji člana Programskega sveta RTV Slovenija, imenovanega na podlagi sedme alinee šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 4/06).
Mandat na funkciji preneha z dnem sprejetja tega sklepa.
Št. 010-01/05-5/2
Ljubljana, dne 13. decembra 2007
EPA 1801-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.