Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

5631. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 15573.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05, 93/05 in 120/06) je Občinski svet Občine Vojnik na 11. redni seji dne 29. 11. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukinejo kot javno dobro parcele št. 944/1 (pot v izmeri 192 m²), 944/2 (pot v izmeri 342 m²), 944/3 (pot v izmeri 263 m²) in 944/4 (pot v izmeri 232 m²), vpisane v vložku št. 364, k.o. Vojnik trg, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Celju.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo lastnina Občine Vojnik, Keršova 8, Vojnik, matična številka 5880386.
3. člen
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-0002-2007/3 (7)
Vojnik, dne 30. novembra 2007
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost