Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

5581. Sklep o ceni programa v vrtcu Otalež, stran 15474.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), 18., 19. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet Občine Cerkno na 8. redni seji dne 29. 11. 2007 sprejel
S K L E P
o ceni programa v vrtcu Otalež
I.
Cena programa vzgoje in varstva predšolskih otrok znaša za dnevni program – kombiniran oddelek: 409,26 EUR.
II.
Cena programa predstavlja osnovo za določitev plačila staršev in občine za vzgojo in varstvo predšolskih otrok. Staršem otrok, za katere je občina po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, se zniža plačilo tako, da se jim prizna 41% popusta na ceno programa.
III.
Za odsotnost od drugega dne dalje se odšteva strošek za prehrano v višini 1,55 EUR dnevno, korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik.
Starši so v celoti oproščeni plačila programa, če so otroci odsotni zaradi bolezni strnjeno nad 20 delovnih dni, na podlagi zdravniškega potrdila.
IV.
Cene iz I. točke tega sklepa se lahko usklajujejo, ko gibanje cen življenjskih potrebščin preseže 5% rast. Za sprejem in izdajo sklepa o usklajevanju cen je pooblaščen župan.
V.
Vrtec opravi poračun za nazaj od 1. 9. 2007 in občini poračuna zvišanje cene pri prvem obračunu za naslednji mesec.
VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od 1. 9. 2007 dalje.
Št. 603-0002/2007-5
Cerkno, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost