Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

5564. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora, stran 15447.

Na podlagi drugega odstavka 207. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
1. člen
V Navodilu o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora (Uradni list RS, št. 78/00, 44/03, 86/04 in 7/07) se v 2. točki 3. člena, v četrti alinei za besedama »Novo mesto« doda besedilo, ki se glasi: », Koper, Nova Gorica«.
2. člen
V 3. točki 4. člena se črta druga alinea.
Tretja in četrta alinea postaneta druga in tretja alinea.
3. člen
V 3. točki 5. člena se v tretji alinei za besedo »Krško« doda besedilo, ki se glasi: », Koper, Nova Gorica«.
V 10. točki se črtata druga in tretja alinea.
4. člen
2. točka 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»2. V Zavod za prestajanje kazni zapora Koper:
moški z območja občin Ilirska Bistrica, Postojna, Pivka, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Mestne občine Koper, Izola, Piran, Borovnica, Logatec, Vrhnika, Cerknica, Loška Dolina in Bloke.«
V 4. točki se za besedo »Žiri« doda besedilo, ki se glasi: », Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cerkno, Tolmin, Bovec, Kobarid, Mestna občina Nova Gorica, Brda, Kanal, Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica«.
5. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-207/2007
Ljubljana, dne 15. novembra 2007
EVA 2007-2011-0119
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost