Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

5556. Pravilnik o upravljanju s podatki o kakovosti šol, stran 15440.

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o upravljanju s podatki o kakovosti šol
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje uporabe, varovanja in posredovanja podatkov, ki jih na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju zbirajo šole, javni zavodi in druge organizacije, ki so ustanovljene za razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja.
2. člen
V skladu z drugim odstavkom 15. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju pristojni strokovni svet določi kazalnike kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja.
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: CPI) določi rok, do katerega mu morajo šole vsako leto posredovati podatke, ki jih vključujejo kazalniki iz prejšnjega odstavka, in za šole pripravi ustrezna pojasnila oziroma metodologijo za zbiranje in posredovanje podatkov.
Za namen ugotavljanja kakovosti šole zbirajo oziroma posredujejo zgolj tiste podatke, ki jih smejo zbirati na podlagi zakonskih določil. Način njihovega varovanja oziroma posredovanja je določen s pravilnikom, ki določa ravnanje z osebnimi podatki na področju srednjih šol.
3. člen
CPI zbrane podatke uporablja za ugotavljanje kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja, ne sme pa jih uporabljati za namen rangiranja šol.
Po opravljeni analizi zbranih podatkov CPI enkrat letno javno objavi poročilo o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2008.
Št. 0070-87/2007
Ljubljana, dne 28. novembra 2007
EVA 2007-3311-0016
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost