Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2007 z dne 19. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2007 z dne 19. 11. 2007

Kazalo

5222. Uredba o določitvi prekrškov in sankcij zanje za kršitve določb Uredbe 1228/2003/ES, stran 14200.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi prekrškov in sankcij zanje za kršitve določb Uredbe 1228/2003/ES
1. člen
Ta uredba določa prekrške in sankcije zanje za kršitve določb Uredbe (ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije (UL L št. 176 z dne 15. 7. 2003, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1228/2003/ES), kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1223/2004 z dne 28. junija 2004 o spremembah Uredbe (ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede datuma uporabe nekaterih določb za Slovenijo (UL L št. 233 z dne 2. 7. 2004, str. 3) in Sklepom Komisije št. 2006/770/ES z dne 9. novembra 2006 o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 1228/2003 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije (UL L št. 312 z dne 11. 11. 2006, str. 59).
2. člen
(1) Z globo od 30.000 do 100.000 eurov se kaznuje za prekršek sistemski operater prenosnega omrežja električne energije, ki:
- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 1228/2003/ES;
- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 6. člena Uredbe 1228/2003/ES;
- ravna v nasprotju z drugim odstavkom 6. člena Uredbe 1228/2003/ES.
(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
3. člen
(1) Z globo od 20.000 do 50.000 eurov se kaznuje za prekršek sistemski operater prenosnega omrežja električne energije, ki:
- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena Uredbe 1228/2003/ES;
- ravna v nasprotju z drugim odstavkom 5. člena Uredbe 1228/2003/ES;
- ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe 1228/2003/ES;
- ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 6. člena Uredbe 1228/2003/ES;
- ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 6. člena Uredbe 1228/2003/ES;
- ravna v nasprotju s petim odstavkom 6. člena Uredbe 1228/2003/ES.
(2) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
4. člen
Za odločanje o prekrških iz te uredbe je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-36/2007/8
Ljubljana, dne 8. novembra 2007
EVA 2007-2111-0021
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti