Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5218. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 14174.

Na podlagi Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05) in 17. člena Statuta Občine Žiri (UVG, št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 6. redni seji, ki je bila dne 18. 10. 2007, sprejel
P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov Občine Žiri v volilno telo 9. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta in postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli Občinski svet Občine Žiri v volilno telo za volitve člana državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) in lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
Postopke obsega predlaganje kandidatov za elektorje in izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega sveta ter določitev kandidata.
4. člen
Predloge za kandidate za elektorja oziroma za kandidata za državni svet lahko predlaga vsak član Občinskega sveta Občine Žiri ali vsaka svetniška skupina oziroma lista, katere predstavniki so v aktualni zasebni Občinskega sveta Občine Žiri.
5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega elektorja in enega kandidata za člana državnega sveta.
Vsak predlagatelj lahko predlaga največ toliko elektorjev, kolikor se jih voli.
Predlogu za elektorja in člana državnega sveta morajo predložiti tudi soglasje kandidata.
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji pisno komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občini Žiri.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu, ločeno za elektorja in za člana državnega sveta, pri čemer upošteva predloge, ki so jih na njen poziv predlagatelji posredovali Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja oziroma so predlagani na sami seji sveta.
6. člen
Elektorja se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu, ki ga je določila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred največ enim kandidatom.
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
7. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanje.
Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu, ki ga je določila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred največ enim kandidatom.
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
8. člen
V primeru, ko je več kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta pri glasovanju prejelo enako število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se takoj opravi na seji občinskega sveta, in sicer se vrstni red žrebanja kandidata določi po abecednem redu.
Žreb opravijo predstavniki vlagateljev kandidatur iz prvega odstavka tega člena, v primeru njihove odsotnosti pa člani občinskega sveta, ki jih določi predsedujoči na seji občinskega sveta.
9. člen
Kolikor je za kandidata za elektorja oziroma za člana državnega sveta določen župan, se za predstavnika kandidature določi podžupan.
Če je za kandidata za elektorja določen tudi podžupan, se za predstavnika kandidature določi najstarejši prisotni član občinskega sveta, ki ni na kandidatni listi.
10. člen
Župan mora v skladu s predpisanimi roki predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih elektorjev ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
11. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih občinski svet sprejme z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.
12. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Žiri in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0411-2/2007
Žiri, dne 22. oktobra 2007
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti