Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5212. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Košenina na Izlakah, stran 14165.

Na podlagi 60. člena Zakona prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Košenina na Izlakah (Uradni list RS, št. 65/07), Sklepa o dopolnitvi sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Košenina na Izlakah (Uradni list RS, št. 97/07) in 30. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/2005 - UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Košenina na Izlakah
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Košenina na Izlakah (besedilo odloka, povzetek za javnost in projekt, ki ga je izdelal pod št. 16/07 Gradbeni biro Repovž Jurij s.p., Obrtniška ulica 14, 1420 Trbovlje).
2. člen
Območje obstoječega zazidalnega načrta obsega individualno stanovanjsko pozidavo na pobočju Košenina na robu ureditvenega območja naselja Izlake. Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta zajema parc. št. 130, 125/1, k.o. Izlake, ter del parc. št. 849, k.o Ržiše. Programska izhodišča zazidalnega načrta se ne spreminjajo.
Velikost območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je ca. 0,3 ha.
3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Košenina na Izlakah bo javno razgrnjen v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi in na sedežu KS Izlake, Izlake 3, Izlake, v času uradnih ur. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni, in sicer od 19. 11. 2007 do 19. 12. 2007.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo dne 28. 11. 2007 ob 16. uri v sejni sobi na sedežu KS Izlake, Izlake 3, Izlake.
5. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni osnutek podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ter pisno na naslov Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi.
6. člen
Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način. Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 352-6/94
Zagorje ob Savi, dne 7. novembra 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost