Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5203. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, stran 14151.

V skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 51/04, 26/05 in 118/06) in soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči, št. 38005-003/2005 z dne 21. 4. 2005 in uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 36/07) ter s soglasjem Mestne občine Murska Sobota št. 354-0001/2007-180 z dne 8. 11. 2007 distributer toplote objavlja
C E N I K
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
+---------------------------+-----------------+----------------+
|  Proizvod - storitev  |  Merska enota |   Cena   |
|              |         | v evrih (€)  |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Variabilni del:      |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|a) Dobavljena toplota   |    MWh    |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|- stanovanjski odjem    |         |     55,6420|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|- ostali odjem       |         |     55,6420|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|b) Sanitarna voda     |    m3    |     5,0079|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Fiksni del:        |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|a) Priključna moč     |   kW/mesec  |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|- stanovanjski odjem    |         |     1,5100|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|- ostali odjem       |         |     1,5100|
+---------------------------+-----------------+----------------+
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik št. C0-027/2007-DP-03 objavljen v Uradnem listu RS, št. 93/07, dne 12. 10. 2007.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. novembra 2007 dalje.
Št. C0-028/07-PD-03
Murska Sobota, dne 9. novembra 2007
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
Mirko Šabjan l.r.

AAA Zlata odličnost