Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5185. Splošni akt o velikosti številskih blokov, za pridobitev katerih je treba vlogi priložiti projekt, stran 14117.

Na podlagi četrtega odstavka 62. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 - UPB1) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o velikosti številskih blokov, za pridobitev katerih je treba vlogi priložiti projekt
1. člen
(vsebina)
Ta splošni akt določa velikost blokov številk, za pridobitev katerih mora vlagatelj v skladu s peto točko drugega odstavka 62. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 - UPB1) vlogi za pridobitev odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja priložiti projekt, ki vsebuje načrt o oceni potreb za prihodnja tri leta.
2. člen
(obveznost predložitve projekta z načrtom o oceni potreb)
(1) Projekt iz prejšnjega člena je treba vlogi za pridobitev odločbe za dodelitev elementov oštevilčenja priložiti v primerih, ko se zahteva blok številk naslednje velikosti:
a) v primeru geografskih številk
- 100.000, 1.000.000 številk;
b) v primeru negeografskih številk, namenjenih za uporabo v javnih mobilnih omrežjih
- 100.000, 1.000.000 številk;
c) v primeru negeografskih številk, ki se uporabljajo za potrebe dostopa do javnih komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji (npr. za potrebe prenosa govora po internetnem protokolu)
- 100.000 številk;
d) v primeru negeografskih številk, ki so namenjene za številke brezplačnih storitev oziroma za številke premijskih storitev
- 100 številk;
e) v primeru negeografskih številk, ki so namenjene kot številke za dostop do posebnih omrežij
- 100 številk;
f) v primeru negeografskih številk, ki so namenjene kot številke za dostop do storitev daljinskega glasovanja, masovnega klicanja
- 10, 100 številk.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je treba k vlogi priložiti projekt iz prejšnjega člena tudi v primeru, ko imetnik posameznih odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja preseže najnižjo mejo bloka velikosti glede na posamezne vrste elementov oštevilčenja.
3. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati Splošni akt o velikosti številskih blokov, za pridobitev katerih je potrebno vlogi priložiti projekt (Uradni list RS, št. 114/05).
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3822-18/2007/5
Ljubljana, dne 12. novembra 2007
EVA 2007-2111-0135
Tomaž Simonič l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost